Samhällskunskap

Minimalistiska kartor som stöd i arbetet med samhällsfrågor. 

Majoriteten av kartorna utgörs av en översikt med en längre skriftlig förklaring på baksidan. Förutom att använda dem separat kan du som lärare även sätta ihop framsidorna till egna bildspel att använda i klassrummet.

 Samling av kartor
  Extern länk

Förutom våra egna kartor har vi även ambitionen att samla de bästa kartorna från andra källor. Dessa är markerade med

| Essä: Vad är samhället?

| Exempel att arbeta med


Vad är ett samhälle?

| Vad är ett samhälle?

| Formella och informella samhällsstrukturer

| Staten, markaden och civilsamhället

Aktör och struktur

| Struktur och aktör

Samhällsförändring

| Samhällsförändring: orsaker och konsekvenser

| Analysmall med exempel

Ideologier

| Den politiska kompassen

| 14 ideologier

| Essä: Grupp & kultur

| Exempel att arbeta med


| Löneskillnader mellan män och kvinnor

| Essä: Demokrati & diktatur

| Exempel att arbeta med


Politiska system

| Sveriges grundlagar

| Vem beslutar?


De mänskliga rättigheterna

| Sveriges grundlagar


Demokratins utmaningar

| Övervakning och kontroll

| Panoptikon

| Essä: Marknad & planering

| Exempel att arbeta med


Introduktion

Något har vi gjort rätt

Många ekonomiska problem är olösta

Ojämlikheten ökar

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hockeyklubban: Måste tillväxt leda till utsläpp?

Gapminder Tools 

| Hushåller vi med ändliga resurser?

| Nationalekonomins tre frågor

Samhällsekonomisk tidslinje


Marknadsekonomi

Diagram: Utbud & efterfrågan

Vad påverkar efterfrågan?

Vad påverkar utbudet?

Argument för marknader

| Konsument- och producentöverskott

| Problemet med statlig prisreglering

Argument mot marknader

| Marknadsmisslyckanden

| Problemen med ojämlikhet


Staten och planering

| Makroekonomi

| Tillväxt och konjunkturcykler

| BNP

| Hur mycket ska staten göra?

| Skatter

| Skatter i Sverige

| Skatter och bidrag under livet

| Inkomstskatt: för och emot

| Förmögenhetsskatt: för och emot

| Moms: för och emot

| Fastighetsskatt: för och emot

Inflation: En enkel förklaring

Vad påverkar produktionen?

Vad påverkar penningmängden?

| Diagram: Aggregerat utbud & aggregerad efterfrågan

| Statens roll: Keynesianism & monetarism

| Varför skapar banker pengar?


Problem

| Arbetslöshet

| Ojämlikhet & fattigdom

Ojämlikheten ökar

Fattigdomens rötter (Nobelpriset i ekonomi 2019) 

Gapminder Charts – Interaktiv statistik (eng) 

Blandad infografik från Gapminder (eng) 

Dollar street – Se hur människor lever jorden runt (eng) 

| Klimatförändringar & miljöproblem

Hockeyklubban: Måste tillväxt leda till utsläpp?


Kritiska perspektiv

| Homo economicus: Är vi rationella?

| Kahneman: System 1 & System 2

Nudge (Nobelpriset i ekonomi 2017) 

| Vad gör oss lyckliga?

| Lycka & ekologiskt fotavtryck (eng) 

 

Källkritik & argumentationsanalys

| Översikt: källkritik och argumentationsanalys

Källkritiska frågor

Källkritik vid kriser

Argumentationsfel 

Factfulness: Dramatic instincts & rules of thumb (eng) 

Mer än ”fake news” – tio sorters vilseledande nyheter 

Five types of bias (eng) 

Seven types of mis- and disinformation (eng) 

33 problems with media (eng) 

How to teach news literacy in polarizing times (eng) 

Infografik: Sociala medie-jättar (eng) 

Artificiell intelligens: Tre sorters maskininlärning


Konspirationsteorier

Identifying conspiracy theories (eng) 

The conspiracy mindset (eng) 

The conspiracy chart (eng) 

Conspirational thinking (eng) 

Skrivguider

| Skrivguide: Referat

| Skrivguide: Vetenskaplig rapport

| Skrivguide: Diskuterande text 

| Skrivguide: Argumenterande text


Muntliga presentationer

| Talmanuskript

| Talmall för argumenterande tal

| Tips för slides

Att förstå statistik

| Att förstå statistik

| Den politiska kompassen (se även 14 ideologier)

| Analysera samhällsfrågor

| Analysera samhällsförändring

| Frayermodellen: Analysera begrepp