Skolan i verkligheten

Skolan ska inte vara en plats som domineras av “görande” utan av lärande. Den ska inte vara en plats där uppgifter tomma på mening utförs mekaniskt och målrationellt i väntan på ett tänkt “sedan”. Människor har ett behov av att känna social tillhörighet, interagera med sin omgivning och förstå vad som händer i världen. Våra hjärnor är anpassade för att förstå berättelser och problem, och inget kan erbjuda fler berättelser och viktigare problem än världen runt omkring oss. 

| Att arbeta ämnesövergripande | Teman: ämnesövergripande | Teman: enskilda kurser