Exempel från verkligheten

Skolan ska inte vara en plats som domineras av “görande” utan av lärande. Den ska inte vara en plats där uppgifter tomma på mening utförs mekaniskt och målrationellt i väntan på ett tänkt “sedan”. Människor har ett behov av att känna social tillhörighet, interagera med sin omgivning och förstå vad som händer i världen. Våra hjärnor är anpassade för att förstå berättelser och problem, och inget kan erbjuda fler berättelser och viktigare problem än världen runt omkring oss. 

Vi rekommenderar att utgå från en undersökning som kombinerar en koncentrerad teoretisk grund med varierade, konkreta exempel från verkligheten. Genom att de teoretiska, generella kunskaperna hålls konstanta men exemplen sätter dem i olika sammanhang stärks inlärning och transfer. Detta kan göras inom de enskilda ämnena, såväl som i ämnesövergripande samarbeten.

Denna sida är under utveckling inför Gy25. Målet är att erbjuda en översikt över sex gymnasiegemensamma ämnen och gradvis fylla dem med exempel från verkligheten.

| Att arbeta ämnesövergripande | Ämnesundervisning | Karta över alla ämnen och exempel | Register över alla ämnen och exempel