Kartografisk pedagogik

Struktur ger frihet

Världen är komplex, kanske mer komplex än någonsin. Vi översköljs av information, desinformation, valmöjligheter och krav. Skolan förstärker ofta överbelastningen genom att fokusera på lösryckta fakta snarare än samband. Vi tror att skolan måste erbjuda tydliga strukturer som minskar stressen, faktaöversikter som avlastar arbetsminnet och helheter som skapar förståelse för delarna.  

Kartor är verktyg för att upptäcka världen

Våra kartor är kunskapsöversikter över viktiga områden från gymnasieskolans kurser. De är visuella och kortfattade för att synliggöra helheten och underlätta när elever tar sig an långa texter, presentationer eller annat källmaterial som ställer krav på studieteknik och arbetsminne.

Öppna skolan mot verkligheten

Kartorna möjliggör större flexibilitet i lärandet. När vi har en strukturerad grund kan vi öppna upp skolan mot verkligheten och skapa utrymme för att förstå ett snabbrörligt nyhetsflöde.

Målet är att skapa en undervisning byggd på både stöd och stimulans, både struktur och frihet.

Läs mer om kartografisk pedagogik | Se våra kartor