Konceptuella kunskaper: Centrala kunskaper som 
visar vägen när det stormar 
i omvärlden.  Visuella kartor: Översikter som synliggör samband och gör det lättare att navigera i informationsflödet.  Varierade exempel från verkligheten: Bättre förståelse uppnås när kunskaperna används för att studera verkliga exempel.