Historia

Vårt historiematerial fokuserar på överblick och helhet för att ge en ram att placera in enskilda händelser i. Nedan finns en tidslinje med 100 av de viktigaste händelserna sedan Big bang, översikter över epoker och utvecklingstrender samt analysverktyg som du kan använda när du läser in dig på enskilda händelser.

| 100 historiska händelser

| Tidslinjespelet

| Sveriges historia i 10 punkter

| Historiska epoker

| Orsaker till samhällsförändring

| Utvecklingstrender

| Källkritiska frågor (generell källkritik)

| Historiebruk

| Källkritik i historia

 

| Källkritik i historia

| Kort skrivmall: Historiska händelser