Category Archives: Teorier & forskning

En essä om lärarens och läromedlens nya roll

Ny text publicerad hos Skola och samhälle. ”Det behövs nya verktyg för att skapa ordning i denna komplexitet. Avvägningen är naturligtvis svår, för att inte säga omöjlig: hur skapar vi en verktygslåda som samtidigt är flexibel och öppen nog att navigera i den komplexa verkligheten? Hur berättar vi berättelser om världen när “post-sanning” är det […]

Read More