En essä om lärarens och läromedlens nya roll

Komplexitet: Ett vilddjur som jagar oss eller människans bästa vän?

Ny text publicerad hos Skola och samhälle.

”Det behövs nya verktyg för att skapa ordning i denna komplexitet. Avvägningen är naturligtvis svår, för att inte säga omöjlig: hur skapar vi en verktygslåda som samtidigt är flexibel och öppen nog att navigera i den komplexa verkligheten? Hur berättar vi berättelser om världen när “post-sanning” är det senaste nyordet? Svaret måste ligga i att på samma gång förenkla, skapa överblick – och möta komplexiteten.”