Demokrati & mänskliga rättigheter

Här finns kartor som förklarar demokrati – som idé och praktik.

Majoriteten av kartorna utgörs av en översikt med en längre skriftlig förklaring på baksidan. Förutom att använda dem separat kan du som lärare även sätta ihop framsidorna till egna bildspel att använda i klassrummet.

 Samling av kartor
Extern länk

| Essä: Demokrati

| Interaktiv översikt: Prezi

| Tema: Demokrati & mänskliga rättigheter


Politiska system

| Sveriges grundlagar

| Vem beslutar?


Ideologier


De mänskliga rättigheterna


Demokratins utmaningar

| Övervakning och kontroll

Panoptikon