Samhällsekonomi

Tjuren på Wall Street, symbol för en stark ekonomi. CC BY-SA Alankitassigments

Majoriteten av kartorna utgörs av en översikt med en längre skriftlig förklaring på baksidan. Förutom att använda dem separat kan du som lärare även sätta ihop framsidorna till egna bildspel att använda i klassrummet.

 Samling av kartor
  Extern länk

Förutom våra egna kartor har vi även ambitionen att samla de bästa kartorna från andra källor. Dessa är markerade med

Introduktion

| Något har vi gjort rätt

| Många ekonomiska problem är olösta

| Ojämlikheten ökar

| Löneskillnader mellan män och kvinnor

| Hockeyklubban: Måste tillväxt leda till utsläpp?

| Gapminder Tools

| Hushåller vi med ändliga resurser?

| Nationalekonomins tre frågor

| Samhällsekonomisk tidslinje


Mikroekonomi

| Diagram: Utbud & efterfrågan

| Vad påverkar efterfrågan?

| Vad påverkar utbudet?

| Argument för marknader

| Konsument- och producentöverskott

| Problemet med statlig prisreglering

| Argument mot marknader

| Marknadsmisslyckanden

| Problemen med ojämlikhet


Makroekonomi

| Tillväxt och konjunkturcykler

| BNP

| Arbetslöshet

| Skatter i Sverige

| Skatter och bidrag under livet

| Inkomstskatt: för och emot

| Förmögenhetsskatt: för och emot

| Moms: för och emot

| Fastighetsskatt: för och emot

| Inflation: En enkel förklaring

| Vad påverkar produktionen?

| Vad påverkar penningmängden?

| Diagram: Aggregerat utbud & aggregerad efterfrågan

| Varför skapar banker pengar?


Ojämlikhet & fattigdom

| Ojämlikheten ökar

| Fattigdomens rötter (Nobelpriset i ekonomi 2019)

| Gapminder Charts – Interaktiv statistik (eng)

| Blandad infografik från Gapminder (eng)

| Dollar street – Se hur människor lever jorden runt (eng)


Ekonomi & psykologi

| Lycka & ekologiskt fotavtryck (eng)

| Kahneman: System 1 & System 2

| Nudge (Nobelpriset i ekonomi 2017)


Klimat, miljö och ekonomi

| Hockeyklubban: Måste tillväxt leda till utsläpp?

”Fearless girl” av Kristen Visbal. Foto: CC-BY