Sveriges historia i 10 punkter

Birger Jarl. Bild Creative Commons BY-SA cgpgrey.com

Oavsett om du älskar eller hatar historien om Sveriges kungar: här är 10 händelser du behöver känna till.

Urvalet är inspirerat av en artikel av Dick Harrison.

 • Kristnandet

  Sveriges övergång till kristendom inleddes med missionären Ansgar som grundade en församling i Birka i Mälaren under 800-talet. Under flera hundra år levde dock folktro och kristendom vidare parallellt.   

 • Sverige blir ett land

  Birger Jarl tar makten i Sverige och sammanför de självstyrande landskapen till ett land med kung, lagstiftning och centrala skatter. Stockholm grundades också som stad vid denna tid.

 • Digerdöden

  Pesten, eller digerdöden, dödade cirka en tredjedel av Europas och Asiens befolkning. I Sverige slog den ännu hårdare och minst hälften av befolkningen dog. Förutom tragedin i sig ledde det till ett samhälle som var stukat under lång tid, med ekonomisk kris och konflikter.

 • Gustav Vasa

  Gustav Vasa tog makten i Sverige och inledde en centralisering av makten som ledde till att kungen och staten fick mer makt. Han tog även makten över den protestantiska kyrkan och gjorde kristendomen till officiell statsreligion.

 • Sverige blir en stormakt

  Axel Oxenstierna och Gustav II Adolf tog Sverige från kris till internationell stormakt genom inblandning i flera krig. Det blir inledningen på det som kallas stormaktstiden.

 • Freden i Roskilde

  Sverige är nu som störst. Danmark tvingas i och med fredsavtalet avträda Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän till Sverige. 

 • Slaget vid Poltava

  Karl XII förlorar mot Ryssland i slaget i Poltava. Resultatet blir att Sverige förlorar större delen av sina tidigare erövringar i Östeuropa.

 • Statskuppen 1809

  Gustav IV Adolf förlorar Finland till Ryssland. Missnöjet är stort och kungen avsätts. Sverige får en ny regeringsform som innehåller maktdelning mellan kung och ständerna. I förlängningen lägger detta grunden för parlamentarisk demokrati.

 • Emigration till Amerika

  1,2 miljoner svenskar – nästan en fjärdedel av befolkningen – utvandrar till Amerika till följd av fattigdom, svält och hopp om ett bättre liv.

 • Allmän rösträtt

  Medan första världskriget och ryska revolutionen pågår i omvärlden kämpar svenska socialdemokrater och liberaler för allmän rösträtt. 1921 får så (nästan) alla män och kvinnor rösta i sitt första riksdagsval.