Kommunikation & media

Majoriteten av kartorna utgörs av en översikt med en längre skriftlig förklaring på baksidan. Förutom att använda dem separat kan du som lärare även sätta ihop framsidorna till egna bildspel att använda i klassrummet.

Till varje område finns även en essä, en interaktiv karta över hela området samt ett ämnesspecifikt tema.

 Samling av kartor
  Extern länk

Förutom våra egna kartor har vi även ambitionen att samla de bästa kartorna från andra källor. Dessa är markerade med

Översikt

| Essä: Kommunikation & media

| Interaktiv karta: Prezi

| Tema: Kommunikation & media


Media

| Infografik: Sociala medie-jättar (eng)


Källkritik och argumentationsanalys

| Källkritiska frågor

| Källkritik vid kriser

| Argumentationsfel

| Factfulness: Dramatic instincts & rules of thumb (eng)

| Mer än ”fake news” – tio sorters vilseledande nyheter

| Five types of bias (eng)

| Seven types of mis- and disinformation (eng)

| 33 problems with media (eng)

| How to teach news literacy in polarizing times (eng)


Konspirationsteorier

| Identifying conspiracy theories (eng)

| The conspiracy mindset (eng)

| The conspiracy chart (eng)

| Conspirational thinking (eng)


Artificiell intelligens

| Artificiell intelligens: Tre sorters maskininlärning