Grupp & kultur

Majoriteten av kartorna utgörs av en översikt med en längre skriftlig förklaring på baksidan. Förutom att använda dem separat kan du som lärare även sätta ihop framsidorna till egna bildspel att använda i klassrummet.

Till varje område finns även en essä, en interaktiv karta över hela området samt ett ämnesspecifikt tema.

 Samling av kartor
 Extern länk

Översikt

| Essä: Grupp & kultur

| Interaktiv karta: Prezi

| Tema: Grupp & kultur

Alla kartor

| Löneskillnader mellan män och kvinnor